We gaan na 3 oktober stoppen. Rond je project af of ga aan de slag bij onze partner albelli.nl of albelli.be

We gaan na 3 oktober 2022 stoppen. Rond je project uiterlijk 3 oktober af of ga voor je nieuwe fotoproducten aan de slag bij onze partner albelli op albelli.nl of albelli.be, nu met tot wel 35% welkomstkorting

Annuleringsverklaring - Herroepingsrecht en instructie

Herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring herroepen binnen de twee weken zonder redenen op te geven in de vorm van een tekst (bv. brief, fax, e-mail) of - als de goederen voor afloop van de termijn aan u worden ter beschikking gesteld - door terugzending van de goederen. De termijn begint nadat u deze instructie in tekstvorm hebt gekregen, echter niet voor de goederen bij de ontvanger aangekomen zijn (bij de zich herhalende levering van gelijkaardige goederen niet voor de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en ook niet voordat onze informatieplichten vervuld zijn volgens § 312c Abs. 2 BGB in verbinding met § 1 Abs. 1,2 en 4 BGB-InfoV evenals onze verplichtingen volgens § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in verbinding met § 3 BGB-infoV. Ter behartiging van de herroepingstermijn volstaat het tijdig verzenden van de herroeping of van de goederen.

De herroeping moet gericht worden aan:
posterXXL GmbH
Infanteriestraße 11a
80797 München
Duitsland

e-mail: info@posterxxl.nl

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij contracten over de levering van goederen, die wij op basis van klantspecificaties vervaardigd hebben of die duidelijk aangepast zijn aan uw persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn om terug te sturen.

Herroepingsgevolgen

In geval van een effectieve herroeping moeten de van beide kanten ontvangen bijdragen en eventuele utilisaties (bv. intresten) teruggegeven worden. Kunt u ons de ontvangen bijdrage, in haar geheel of gedeeltelijk, niet of alleen maar in slechtere staat terugbezorgen, dan moet u ons eventueel schadeloos stellen voor de betrokken waarde. Bij de terbeschikkingstelling van goederen geldt dat niet als de verslechtering van de zaak uitsluitend te wijten is aan een keuring ervan - zoals u dat bijvoorbeeld in een winkel had kunnen doen. U kunt overigens de plicht om de waarde te vergoeden vermijden voor een verslechtering die ontstaan is door een ingebruikneming van de goederen conform de voorschriften, als u de goederen niet in gebruik neemt als uw eigendom en alles vermijdt wat de waarde ervan vermindert. Zaken die als pakket verstuurd kunnen worden, moeten op ons risico teruggestuurd worden. U moet de kosten van het terugzenden dragen als de geleverde goederen overeenstemmen met wat u besteld hebt en als de prijs van de goederen die teruggestuurd moeten worden, het bedrag van 40 euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van de goederen op het moment van de herroeping nog geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling heb verricht. In andere gevallen is de terugzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot restituering van betalingen moeten binnen de 30 dagen vervuld worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de goederen, voor ons met de ontvangst.

Einde van de herroepingsinstructie

Nach oben